Vorige
Volgende

MVO

De directie van SNEL is zich bewust van haar rol in de samenleving en de maatschappelijke verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. In dit kader streeft ze ernaar om voor haar opdrachtgevers en medewerkers continuïteit te bewerkstelligen. Als organisatie werken wij op basis van wettelijk gestelde eisen ten aanzien van beroepsgoederenvervoer en nemen daarmee de rijtijdenwet en CAO in acht.

SNEL zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door hen de ruimte te geven en hen mogelijkheden te bieden voor opleidingen en training. Tevens zetten wij ons in om het maximale te doen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Normen